گل لر تغذيه مصنوعي باستاني كميجان ,komijan gollar(grandwater)r

دوشنبه ٩ آبان ،۱۳٩٠

عکس قوش دره

Mohammad Komijani
 
دوشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٦

شعری در وصف قوش دره

 

قوش دره كز كوه جدا ميشود

غلغله از سنگ بپا ميشود

سر به در و دشت همي مي زند

هرچه سر راه ‘ فنا مي شود

گاو دماني است چنان خشمگين

افسار اين گاو رها مي شود

به سيل محمود بولاغي چون رسد

سيل نگر ‘ موج بپا مي شود

به نهر آب قوش دره كو رسيذ

قسمتي از آب جدا مي شود

آب رود به سوي استخرها

در طي ره ز گل سوا مي شود

گول لر از اين آب چو مملو شود

آب قنات ما ‘ چندتا مي شود

Mohammad Komijani
 
سه‌شنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٤

سلام

سلام

من هنوز هستم

و چشم براه اطلاعات شما هستم

به وبلاگ فرزندان کميجان مراجعه کنيد :

www.buyurun.persianblog.ir

Mohammad Komijani
 
شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢

عکسهای تغذيه مصنوعی کميجان

عکسهای تغذيه مصنوعی کميجان

 

برای ديدن عکسهای تغذيه مصنوعی کميجان بايد اينجا را کليک کنيد . اينها بستگی به علاقه شخصی شما دارد . من اين صفحات را فقط برای معرفی کميجان ايجاد کرده ام و از اينکه با تکرار اين نام ممکن است شمارا خسته کرده باشم پوزش ميخواهم .

Mohammad Komijani
 
شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢

پيشنهاد

پيشنهاد :

به مديريت محترم موزة آب پيشنهاد ميشود نسبت به موضوع تغذيه مصنوعي در ادوار قديمي عنايت نموده و با اعزام كارشناسان باسابقه و متخصص در امر آبياري ايران باستان در مورد سوابق پروژة تغذيه مصنوعي كميجان  بررسيهاي لازم را بعمل آورند .

 

با تقدير و تشكر و آرزوي توفيق بيشتر  

 محمد كميجاني

كارشناس منابع آب

سيزلر ساغ اولون

Mohammad Komijani
 
شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢

اثرگذاری تغذيه

تأثيرگذاري پروژه

ميزان نفوذ آب و تاثير آن در آبدهي قنات حسن آباد بقدري سريع و شديد بود كه اگر صبح استخرها را آبگيري ميكردند ، تا عصر همانروز در دبي قنات اثر گذاشته و آنرا زياد ميكرد .

در مورد قنات حسن آباد ميگويند : اگر بيايد ، دنيا را آب ميگيرد و در تمام كوچه هاي كميجان جاري مي شود و اگر هم نيايد كه از استخر و مظهر قنات هم خارج نميشود .

سيزلر ساغ اولون

Mohammad Komijani
 
شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢

تغييرات جديد

تغييرات ايجاد شده

با توجه باينكه هرساله در اثر وقوع سيلاب ، بند سنتي انحراف آب از قوش دره تخريب مي شد و كشاورزان بايد مجدداً در سال بعد آنرا تجديد ميكردند ،  سازمان جهاد سازندگي استان مركزي در سال 1369 مبادرت به يكسري عمليات اجرايي ماشيني و احداث بند خاكي انحراف آب و تغيير مسير كامل كانال انتقال آب نمود . البته امكان احداث يك بند نيمه بلند ذخيرة آب هم در همان  نقطه وجود داشت و ميتوانستند تمامي سيلابها را در مخزن آن ذخيره كرده و سپس بتدريج آنرا وارد سيستم تغذيه مصنوعي نمايند .

متأسفانه جهاد سازندگي تغييرات مورد نظر خود را ( اگرچه با حسن نيت ) به كانال ختم نكرد ، بلكه تا استخرها هم كشاند و با وارد كردن بولدوزر آن استخرهاي قديمي و باستاني را بهم ريخت و با استفاده از ماشين آلات مختلف استخرها را باصطلاح بهسازي كرد .

ولي ايكاش بجاي اين كارها در مسير آبراهه هايي كه با كانال سنتي انتقال تلاقي ميكردند تعدادي استخر ذخيره و توركي نست احداث و يا با ساختن آبگذر زير و رو امنيت كانال را تامين مي كرد و دست به تركيب اين اثر ارزندة باستاني نمي زدند .

حتي مي توانستند در قسمتهايي كه كف كانال نفوذ پذير بود با پوشش آنبتني و يا رسي ، آنرا نفوذناپذير و ايزوله نموده و از تغيير كامل مسير انتقال و ايجاد يك كانال جديد نيز كه موجب تخريب بيشتر محيط زيست ميگردد ، جلوگيري مي شد .

سيزلر ساغ اولون

 

Mohammad Komijani
 
یکشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٢

آدرس جديد

 

با سلام

 به اطلاع همه دوستان و مراجعه كنندگان به اين صفحه مي رسانم كه چون تعداد صفحاتي كه در آنها مطالب گوناگوني درباره كميجان مي نويسم زياد است لذا فرصت كافي جهت به روز كردن تمام آنها را ندارم .

اما تنها صفحه اي كه من مي توانم هر روزه به آن سر زده و آنرا آپديت و به روز كنم   

در اين آدرس www.komijanian.persianblog.ir

   قرار دارد .

 لطف كرده و به من سر بزنيد و اگر مايل بوديد در آن صفحه هم برايم پيام بگذاريد تا شرمنده نباشم و از دادن پاسخ به پيام هاي گرم شما عزيزان غفلت نكرده باشم .

 

 با تشكر -  محمد كميجاني  

از همه تون ممنونم

Mohammad Komijani
 
شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٢

استخرها

استخرها

استخرها ( گول لر)

در جنوبشرقي مزرعة شيخ ديل و در تراسهاي غربي  آبراهة شيخ ديل محوطة وسيع و كم شيبي وجود دارد كه با توجه به موقعيت توپوگرافي اش يك محوطة مسطح و كم شيب ، ولي بدليل واقع شدن در دامنة ارتفاعات داراي خاك دانه درشت آبرفتي تا اعماق زياد است .

اين نقطه را از قديم الايام براي احداث استخرها مناسب تشخيص داده و اقدام به ايجاد چندين استخر بزرگ در وسعت 30 هكتار ، در ابعاد حدود يك كيلومتر طول و سيصد متر عرض نموده اند .

بايد اذعان كرد كه كار انجام شده بسيار وسيع و پرحجم بوده است وتمام عمليات مورد نياز براي احداث اين استخرها را بصورت دستي و بدون دسترسي به امكانات ماشين آلات انجام داده اند و كسي از بزرگان و معمرين قبلي و فعلي نيز زمان احداث آنرا نمي دانند .

 در اين محوطه تعداد 50 عدد استخر احداث شده است ،كه مساحت آنان تناسبي با يكديگرنداشته و هر كدام متناسب با توپوگرافي اراضي و شيب طبيعي زمين ، بزرگ و كوچك در كنار همديگراحداث شده اند .

استخرهاي رسوبگير

گل آلود و رسوبدار بودن آب انتقالي در فصولي كه از سيلابها آبگيري مي كنند باعث شده است تا تعدادي از استخرهاي اوليه را براي اين منظور اختصاص دهند ، اين استخرها دراز و بزرگتر از بقيه بوده و زمان ماند مناسبي را براي آب وارده فراهم مي كند تا پس از رسوبگذاري از طريف دهانه اي وارد استخر بعدي شده و به همين ترتيب آب صاف شده را به استخرهاي تغذيه هدايت مي كند .

كاربري سيستم كانلاً خودكار بوده و به هيچوجه نياز به اپراتوري تمام وقت نميباشد و فقط در زماني كه احياناً كانال در طول خود در اثر جريان سيلاب شكسته و تخريب شده باشد نياز به سركشي و تعمير بود .

استخرهاي تغذيه

تعداد زيادي استخر به اشكال مربع و مستطيل و نا منظم ساخته بودند كه بكار تغذيه مي آمد و آب صاف شده در استخرهاي رسوبگير از طريق دهانه هايي بداخل اين استخرها وارد شده و با توجه به درشت دانه بودن خاك كف استخر ، آب در داخل آبرفت نفوذ ميكرد و موجب ازدياد آبدهي قنات حسن آباد ميگرديد . شكل استخرهاي مذكور را طبيعت توپولوژي و شيب زمين تعيين ميكرد و سليقة فردي در تعيين شكل استخرها ، كمترين اثرگذاري را داشته است .

آبگيرها

آبگيرها تماماً بصورت طبيعي ساخته شده و مصالح بكار رفته در آنها و سرريزهاي بين استخرها تماماً از خاك و مصالح محلي ساخته شده و هيچگونه سيمان و يا ساير مواد چسباننده استفاده نكرده بودند . رقوم و ترازلبة آبگير را بنحوي قرار داده بودند كه پس از پر شدن استخر قبلي آب به سمت استخر بعدي جريان پيدا ميكرد و جريان آن نيز بقدري آرام و بطئي بود كه هيچگاه كف مسير انتقال را فرسوده نميكرد .

آبگيرهاي ورودي و خروجي در محيط استخرها بنحوي جانمايي شده بود كه حتي در زمان پر شدن استخرها از آب نيز ، امكان برقرار شدن جريان مستقيم از دهانه ورودي به دهانة خروجي نبود و همين امر باعث تأخير در سرعت جريان و ترسيب مواد ريز و معلق در آب  ميگرديد .

 

Mohammad Komijani
 
سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢

انحراف آب سيلابي

انحراف آب

چون در هر لحظه ممكن بود در اثر جريان شديد سيلاب بند انحرافي تخريب گردد ، لذا براي انحراف آب ، ازيك بند انحرافي كاملاً سنتي و بدون استفاده از مصالح بنايي و غيره فقط با جمع كردن و انباشتن خاكها و سنگهاي بستر رودخانه استفاده ميكردند .

اين بند به گونه اي ساخته مي شد كه آب به اندازة ظرفيت انتقال به داخل كانال منحرف شده و مازاد آب از چشمه ها و سوراخها و درزهاي سنگ و كلوخ عبور كرده و در بستر اصلي رودخانه جريان يافته و نفوذ ميكرد ، بعد از هر سيلاب هم دوباره مردم حقابه بر در محل حاضر شده و يك بند موقتي با سنگ و كلوخ ايجاد ميكردند .

 

نهر يا كانال انتقال

انشعاب آب و شق نهر ازتراز 1900 آغاز و در امتداد همين منحني ميزان 1900 مثل ماري بر گردن و گرداگرد تپه ها و گلوي دره ها پيچيده و پس از راهي پر پيچ و خم و طولاني به محوطة استخرها ( گول لر) كه در جنوبشرقي مزرعة شيخ ديل قرار دارد مي رسد .

در رابطه با چگونگي ايجاد اين نهر افسانه اي وجود دارد كه گويا يك دختري از اصيل زادگان مقداري خاكشير را در كيسه اي ريخته و گوشة آن كيسه را سوراخ نموده و سپس با كيسه در دست براه افتاد و به مردم گفت : بدنبال من حركت كرده و رد خاكشيرهايي را كه از سوراخ كيسه ام بر روي زمين ريخته حفر نماييد تا نهر انتقال آب ايجاد شود .

اين نهر كه در فاصله مستقيم با استخرهاي ترسيب و تغذيه 5/2 كيلومتر مسافت دارد بدليل دور زدن وچرخش به اطراف تپه ها و حركت در دامنة دره ها و تپه ها داراي طولي در

حدود   5/4 كيلومتر شده است . بدنه ، كف و ديواره هاي اين كانال تمامً خاكي بوده و چون در دامنة تپه ها و دره ها ايجاد شده و بستر آن داراي خاك دانه درشت بوده ، نفوذ تدريجي آب در طول آن ، تنها نقطه ضعف آنست ، اگرچه در اين رابطه هم تلاش زيادي براي يافتن قرضة دانه ريز و پخش خاك رس در كف بستر نموده بودند  . در اين رابطه از لاي هاي خوابيده در كف حوضه هاي رسوبگير هم استفاده ميكردند .

 

ايجاد اين نهر در دامنة آن تپه ها و دره ها خود يكي از هنرهاي مردمان باستاني اين ناحيه بوده است كه بدون در اختيار داشتن امكانات و تجهيزات مدرن نقشه برداري چنان شيبي را براي كانال انتقال آب طراحي و اجرا نموده اند كه در طول صدها سال بهره برداري هيچ فرسايش در بدنة كانال انجام نشده است و هيچگاه در طول آن شاهد رسوبگذاري هم نبوده ايم و در واقع پدران ما نسبت به قانون ( NON SILTING & NON SORTING ) نه فرسايش و نه رسوب ، آگاهتر از ما بوده اند .

خطرات تهديدگر مسير انتقال

كانال انتقال در طول مسير خود با آبراهه هاي بزرگ و كوچك متعددي تلاقي ميكرد و چون در محل تلاقي ها سازة مناسبي احداث نكرده بودند ، لذا در مواردي كه آبراهة تلاقي كننده داراي جريان سيلابي ميگرديد ، سيلاب را بداخل كانال افتاده و ضمن پر كردن بخش از آن با رسوبات ديوارة كانال را نيز شكسته و موجب بروز خسارات زيادي ميگرديد .

كشاورزان حقابه بر قنات بدون اينكه مأموريتي از جانب كسي بعهده داشته باشند بصورت سرخود و داوطلبانه به مسير كانال را سركش و بازديد كرده و نتيجة مشاهدات خود را جهت

اقدامات اجرايي و ترميم و رفع گير و خسارات وارده به اطلاع ساير شركاء مي رساند و بلافاصله با جار زدن در روز بعد ديگران را جمع كرده و به منطقه عزيمت ميكردند .

نوع سنگ تپه هاي سياه “ بايورلار “ از جنس شيل سياهرنگ متعلق به ائوسن ميباشد و خاك و شن حاصل از فرسايش شيلها عموماً ناپايدار بوده و مصالح مناسبي براي كارهاي خاكريزي و بتن نيستند و همين خرده سنگها هستند كه با سيلاب حركت كرده و كانال را در محل تلاقي با مسيلها پر ميكردند .

دره ها و آبراهه هاي با اهميت و بزرگي كه در طول مسير كانال خاكي انتقال آب قوش دره به استخرها ، با آن تلاقي نموده و بعضاً در فصول سيلابي آنرا تخريب مي كنند عباتند از :

دگيرمان دره ، قوجوق ، قيرج ، شيخ ديل .

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانانساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تغذیه مصنوعی آبخوان زیرزمینی

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدپرشين‌بلاگ