گل لر تغذيه مصنوعي باستاني كميجان ,komijan gollar(grandwater)r

سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢

قنوات

قنوات

از گذشته هاي دور با توجه به غني بودن آبخوان دشت كميجان كه داراي سوابق تاريخي ميباشد ، تعداد 110 رشته قنات بزرگ و كوچك كه داراي طولهاي متفاوتي بوده و هريك بسمت يكي از دره ها و خشكرودهاي شمالي در دشت كميجان و ساير روستاهاي تابعه حفر و مورد بهره برداري قرار گرفته بود و ميزان تخليه ساليانه آنها 68 ميليون مترمكعب بوده است .

 

قنوات اختصاصي دشت كميجان بشرح زير بوده اند :

حسن آباد ، عيسي آباد ، نيليگرد ، كوموزان و زرآباد و عليقلي بيگ و آبدهي آنها تا زماني كه سطح آب زيرزميني بالا بود نسبتاً مناسب و به ميزان نياز كشاورزي محلي بود ، ولي از زماني كه با حفر چاههاي مختلف شرب و خدمات و صنعت در قسمتهاي شمالي دشت آبخوان را دچار افت سطح آب نمودند ، از آبدهي قنوات بمرور كاسته و در مواردي كاملاً خشك گرديد و مالكين ناگزير اقدام به اخذ پروانه چاه بجاي قنات و حفر چاه گرديدند .

لازم به ذكر ميدانم كه كميجانيها از گذشته‌هاي دور باامر تغذيه مصنوعي آشنا بودند واز دوآبراهه قوش دره و آقايازلاخ در فصول سيلابي وبرفابي، شق نهرنموده وآب را به استخرهاي رسوبگيري وتغذيه هدايت نموده وبه اين ترتيب نفوذآب دراين استخرها كه درمجاورت مادر چاه دورشته از قناتهاي اصلي كميجان (حسن آباد وكوموزان) قرارداشت موجب ازدياد آبدهي آنان ميگرديد.

اين پروژه سابقه تاريخي بسيار زيادي دارد وجادارد كه مسئولين محترم موزة آب وزارت نيرو به آن توجه نمايند.

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانانساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تغذیه مصنوعی آبخوان زیرزمینی

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدپرشين‌بلاگ