گل لر تغذيه مصنوعي باستاني كميجان ,komijan gollar(grandwater)r

سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢

همياری مردم

كارهاي عمومي و تعاوني

براي لايروبي انهار و قنوات و بستن بند اصلي انحراف آب رودخانه هاي قوش دره و آقايازلاخ و مرمت و اصلاح سيل بردگي كانالها و تعمير ميله چاههاي قنوات ، مردان به كارهاي عمومي بصورت تعاوني مي پرداختند .

در اينگونه موارد جار ميزدند و براي جار زدن هم بايد دشتبان اقدام ميكرد ، مردي كه نگهبان دشت در فصل بهار و تابستان بود ، بربالاي پشت بام منزلي ميرفت و با صداي بلند جار ميزد و مثلاً ميگفت : “ براي لايروبي نهر و انحراف آب به سمت استخرهاي حسن آباد امروز به قوش دره ميرويم ، آهاي ، آهاي و دوباره همان جمله را تكرار ميكرد .

مردم كه تمام فصل زمستان را زير كرسي خوابيده بودند به شنيدن صداي جارچي ، بيل را برداشته بدوش ميگذاشتند و به محل صدا مي رفتند و باين ترتيب مردم كه غالباً حقابه بران يك قنات بودند در يكجا جمع شده و براي كارهاي عمومي و تعاوني براه ميافتادند .

 هركس هم يك نان پيچه اي با خودش براي ناهار يا كمكي آورده بود .

اگر كسي شخصاً قادر به حضور در اين گروههاي كاري و تعاوني و همياري نبود ناگزير از اجير كردن و فرستادن يك نفر به جاي خودش بود .

 

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانانساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تغذیه مصنوعی آبخوان زیرزمینی

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدپرشين‌بلاگ