گل لر تغذيه مصنوعي باستاني كميجان ,komijan gollar(grandwater)r

سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢

انحراف آب سيلابي

انحراف آب

چون در هر لحظه ممكن بود در اثر جريان شديد سيلاب بند انحرافي تخريب گردد ، لذا براي انحراف آب ، ازيك بند انحرافي كاملاً سنتي و بدون استفاده از مصالح بنايي و غيره فقط با جمع كردن و انباشتن خاكها و سنگهاي بستر رودخانه استفاده ميكردند .

اين بند به گونه اي ساخته مي شد كه آب به اندازة ظرفيت انتقال به داخل كانال منحرف شده و مازاد آب از چشمه ها و سوراخها و درزهاي سنگ و كلوخ عبور كرده و در بستر اصلي رودخانه جريان يافته و نفوذ ميكرد ، بعد از هر سيلاب هم دوباره مردم حقابه بر در محل حاضر شده و يك بند موقتي با سنگ و كلوخ ايجاد ميكردند .

 

نهر يا كانال انتقال

انشعاب آب و شق نهر ازتراز 1900 آغاز و در امتداد همين منحني ميزان 1900 مثل ماري بر گردن و گرداگرد تپه ها و گلوي دره ها پيچيده و پس از راهي پر پيچ و خم و طولاني به محوطة استخرها ( گول لر) كه در جنوبشرقي مزرعة شيخ ديل قرار دارد مي رسد .

در رابطه با چگونگي ايجاد اين نهر افسانه اي وجود دارد كه گويا يك دختري از اصيل زادگان مقداري خاكشير را در كيسه اي ريخته و گوشة آن كيسه را سوراخ نموده و سپس با كيسه در دست براه افتاد و به مردم گفت : بدنبال من حركت كرده و رد خاكشيرهايي را كه از سوراخ كيسه ام بر روي زمين ريخته حفر نماييد تا نهر انتقال آب ايجاد شود .

اين نهر كه در فاصله مستقيم با استخرهاي ترسيب و تغذيه 5/2 كيلومتر مسافت دارد بدليل دور زدن وچرخش به اطراف تپه ها و حركت در دامنة دره ها و تپه ها داراي طولي در

حدود   5/4 كيلومتر شده است . بدنه ، كف و ديواره هاي اين كانال تمامً خاكي بوده و چون در دامنة تپه ها و دره ها ايجاد شده و بستر آن داراي خاك دانه درشت بوده ، نفوذ تدريجي آب در طول آن ، تنها نقطه ضعف آنست ، اگرچه در اين رابطه هم تلاش زيادي براي يافتن قرضة دانه ريز و پخش خاك رس در كف بستر نموده بودند  . در اين رابطه از لاي هاي خوابيده در كف حوضه هاي رسوبگير هم استفاده ميكردند .

 

ايجاد اين نهر در دامنة آن تپه ها و دره ها خود يكي از هنرهاي مردمان باستاني اين ناحيه بوده است كه بدون در اختيار داشتن امكانات و تجهيزات مدرن نقشه برداري چنان شيبي را براي كانال انتقال آب طراحي و اجرا نموده اند كه در طول صدها سال بهره برداري هيچ فرسايش در بدنة كانال انجام نشده است و هيچگاه در طول آن شاهد رسوبگذاري هم نبوده ايم و در واقع پدران ما نسبت به قانون ( NON SILTING & NON SORTING ) نه فرسايش و نه رسوب ، آگاهتر از ما بوده اند .

خطرات تهديدگر مسير انتقال

كانال انتقال در طول مسير خود با آبراهه هاي بزرگ و كوچك متعددي تلاقي ميكرد و چون در محل تلاقي ها سازة مناسبي احداث نكرده بودند ، لذا در مواردي كه آبراهة تلاقي كننده داراي جريان سيلابي ميگرديد ، سيلاب را بداخل كانال افتاده و ضمن پر كردن بخش از آن با رسوبات ديوارة كانال را نيز شكسته و موجب بروز خسارات زيادي ميگرديد .

كشاورزان حقابه بر قنات بدون اينكه مأموريتي از جانب كسي بعهده داشته باشند بصورت سرخود و داوطلبانه به مسير كانال را سركش و بازديد كرده و نتيجة مشاهدات خود را جهت

اقدامات اجرايي و ترميم و رفع گير و خسارات وارده به اطلاع ساير شركاء مي رساند و بلافاصله با جار زدن در روز بعد ديگران را جمع كرده و به منطقه عزيمت ميكردند .

نوع سنگ تپه هاي سياه “ بايورلار “ از جنس شيل سياهرنگ متعلق به ائوسن ميباشد و خاك و شن حاصل از فرسايش شيلها عموماً ناپايدار بوده و مصالح مناسبي براي كارهاي خاكريزي و بتن نيستند و همين خرده سنگها هستند كه با سيلاب حركت كرده و كانال را در محل تلاقي با مسيلها پر ميكردند .

دره ها و آبراهه هاي با اهميت و بزرگي كه در طول مسير كانال خاكي انتقال آب قوش دره به استخرها ، با آن تلاقي نموده و بعضاً در فصول سيلابي آنرا تخريب مي كنند عباتند از :

دگيرمان دره ، قوجوق ، قيرج ، شيخ ديل .

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانانساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تغذیه مصنوعی آبخوان زیرزمینی

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدپرشين‌بلاگ