گل لر تغذيه مصنوعي باستاني كميجان ,komijan gollar(grandwater)r

شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢

تغييرات جديد

تغييرات ايجاد شده

با توجه باينكه هرساله در اثر وقوع سيلاب ، بند سنتي انحراف آب از قوش دره تخريب مي شد و كشاورزان بايد مجدداً در سال بعد آنرا تجديد ميكردند ،  سازمان جهاد سازندگي استان مركزي در سال 1369 مبادرت به يكسري عمليات اجرايي ماشيني و احداث بند خاكي انحراف آب و تغيير مسير كامل كانال انتقال آب نمود . البته امكان احداث يك بند نيمه بلند ذخيرة آب هم در همان  نقطه وجود داشت و ميتوانستند تمامي سيلابها را در مخزن آن ذخيره كرده و سپس بتدريج آنرا وارد سيستم تغذيه مصنوعي نمايند .

متأسفانه جهاد سازندگي تغييرات مورد نظر خود را ( اگرچه با حسن نيت ) به كانال ختم نكرد ، بلكه تا استخرها هم كشاند و با وارد كردن بولدوزر آن استخرهاي قديمي و باستاني را بهم ريخت و با استفاده از ماشين آلات مختلف استخرها را باصطلاح بهسازي كرد .

ولي ايكاش بجاي اين كارها در مسير آبراهه هايي كه با كانال سنتي انتقال تلاقي ميكردند تعدادي استخر ذخيره و توركي نست احداث و يا با ساختن آبگذر زير و رو امنيت كانال را تامين مي كرد و دست به تركيب اين اثر ارزندة باستاني نمي زدند .

حتي مي توانستند در قسمتهايي كه كف كانال نفوذ پذير بود با پوشش آنبتني و يا رسي ، آنرا نفوذناپذير و ايزوله نموده و از تغيير كامل مسير انتقال و ايجاد يك كانال جديد نيز كه موجب تخريب بيشتر محيط زيست ميگردد ، جلوگيري مي شد .

سيزلر ساغ اولون

 

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانانساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تغذیه مصنوعی آبخوان زیرزمینی

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدپرشين‌بلاگ