گل لر تغذيه مصنوعي باستاني كميجان ,komijan gollar(grandwater)r

شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢

اثرگذاری تغذيه

تأثيرگذاري پروژه

ميزان نفوذ آب و تاثير آن در آبدهي قنات حسن آباد بقدري سريع و شديد بود كه اگر صبح استخرها را آبگيري ميكردند ، تا عصر همانروز در دبي قنات اثر گذاشته و آنرا زياد ميكرد .

در مورد قنات حسن آباد ميگويند : اگر بيايد ، دنيا را آب ميگيرد و در تمام كوچه هاي كميجان جاري مي شود و اگر هم نيايد كه از استخر و مظهر قنات هم خارج نميشود .

سيزلر ساغ اولون

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانانساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تغذیه مصنوعی آبخوان زیرزمینی

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدپرشين‌بلاگ