تغييرات جديد

تغييرات ايجاد شده <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

با توجه باينكه هرساله در اثر وقوع سيلاب ، بند سنتي انحراف آب از قوش دره تخريب مي شد و كشاورزان بايد مجدداً در سال بعد آنرا تجديد ميكردند ،  سازمان جهاد سازندگي استان مركزي در سال 1369 مبادرت به يكسري عمليات اجرايي ماشيني و احداث بند خاكي انحراف آب و تغيير مسير كامل كانال انتقال آب نمود . البته امكان احداث يك بند نيمه بلند ذخيرة آب هم در همان  نقطه وجود داشت و ميتوانستند تمامي سيلابها را در مخزن آن ذخيره كرده و سپس بتدريج آنرا وارد سيستم تغذيه مصنوعي نمايند .

متأسفانه جهاد سازندگي تغييرات مورد نظر خود را ( اگرچه با حسن نيت ) به كانال ختم نكرد ، بلكه تا استخرها هم كشاند و با وارد كردن بولدوزر آن استخرهاي قديمي و باستاني را بهم ريخت و با استفاده از ماشين آلات مختلف استخرها را باصطلاح بهسازي كرد .

ولي ايكاش بجاي اين كارها در مسير آبراهه هايي كه با كانال سنتي انتقال تلاقي ميكردند تعدادي استخر ذخيره و توركي نست احداث و يا با ساختن آبگذر زير و رو امنيت كانال را تامين مي كرد و دست به تركيب اين اثر ارزندة باستاني نمي زدند .

حتي مي توانستند در قسمتهايي كه كف كانال نفوذ پذير بود با پوشش آنبتني و يا رسي ، آنرا نفوذناپذير و ايزوله نموده و از تغيير كامل مسير انتقال و ايجاد يك كانال جديد نيز كه موجب تخريب بيشتر محيط زيست ميگردد ، جلوگيري مي شد .

سيزلر ساغ اولون

 

/ 0 نظر / 16 بازدید