باد و مراتع و وحوش

بادها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

متوسط سالانة فراواني هواي آرام در ايستگاه همدان 67 درصد است و تنها در 33 درصد موارد وزش باد مشاهده شده است . جهت وزش باد غالب در مقياس سالانه جنوبغربي بوده و 9/9/ درصد بادهاي مشاهده شده را شامل ميشود . ميانگين سرعت باد از 3/7 گره تا حداكثر 6/12 گره در اوايل بهار متفاوت بوده و ميانگين سالانه آن 4/10 گره ميباشد .

مراتع و پوشش گياهي 

در اغلب ارتفاعاتي را كه بدليل زياد بودن شيب و يا فراواني سنگ امكان زراعت ديم و آبي ميسر نبود از زمينها بصورت مرتع استفاده ميشد و دامهاي خود را بصورت گله اي بر روي اين مراتع مي چراندند .

پوشش گياهي اين مراتع عمدتاً مرتعي است و از انواع :

گون ، درمنه ، خوشك ، فرفيون ، ورك ، كما ، كلاميرحسن ، شيرين بيان ، آجي بيان ، ريش بزي ، ميخك ، پنيرك ، كنگر ، اسفند ، خارزرد ، خارشتر ، خاكشير ، چاودار ، نسترن وحشي  شقايق ، خار شتر ، بورغا تيكاني ، گل ختمي ، قياق و ترشك و دم اسب و ... بوده اند .

اين مراتع در طول تاريخ از تخريب و نابودي مصون نبوده اند و بعلل مختلف تخريب و تركيب پوشش گياهي آنها تغيير كرده است .

از آن جمله در زمانهاي گذشته ، خاركني و بوته كني مهمترين اشتغال افراد و جوانان بيكار و خوش نشين روستايي بود و آنها با كندن اين بوته ها ضمن تأمين سوخت مصرفي منازل ، نسل ورك و خارشتر و كنگررا از صحرا و بيابان بر مي چيدند ، ولي خوشبختانه در حال حاضر ديگر كسي به خاركني و بوته كني نمي پردازد .

زندگي جانوري ( حيات وحش )

انواع حيوانات وحشي كه در صحراهاي كميجان ديده مي شد عبارت از : كل ، بزكوهي ، آهو  قوچ ، ميش ، خرگوش خاكستري ، خرگوش سفيد ، روباه ، گرگ ، كفتار ، شغال ، جيران مارال كه در گذشته بوفور وجود داشت و بمرور از جمعيت آنها كاسته شد و به جمعيت انسانها اضافه گرديد .

در سالهاي بسيار سرد و پر برف در برخي موارد ديده شده بود كه تعدادي از حيوانات وحشي از قبيل آهو و كل و ميش كوهي و قوچ كوهي به داخل روستا پناه برده بودند تا بلكه به مواد خوراكي علوفه اي دست پيدا كنند كه بعضي را افرادي گرفتار كرده و مدتها از آن در طويله نگهداري ميكردند . در شبهاي سرد زمستان هم احتمال ورود حيوانات درنده اي مثل گرگ و شغال بداخل روستا ميرفت و لانه هاي مرغان هم از يورشهاي شبانه روباه و شغال بي نصيب نمي ماند ، حتي گرگ نيز چندين بار بداخل روستا حمله كرده و بدرون طويلة ( مرحوم امامعلي ) نفوذ كرده و تعدادي از گوسفندان پرواري اش را خفه كرده بود .

از انواع پرندگان نيز ، كبوتر سفيد و چاهي ، كلاغ سفيد و سياه ،زاغ(ساخ ساققان) ، گنجشك سار ، پرندة آبي ( سو چيليگي) بلدرچين ، باقره قارا ، شانه بسر ، داركوب ، قازالاخ ، عقاب شاهين ، لاشخور و .... را ميتوان نام برد .

 

/ 0 نظر / 20 بازدید