اثرگذاری تغذيه

تأثيرگذاري پروژه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ميزان نفوذ آب و تاثير آن در آبدهي قنات حسن آباد بقدري سريع و شديد بود كه اگر صبح استخرها را آبگيري ميكردند ، تا عصر همانروز در دبي قنات اثر گذاشته و آنرا زياد ميكرد .

در مورد قنات حسن آباد ميگويند : اگر بيايد ، دنيا را آب ميگيرد و در تمام كوچه هاي كميجان جاري مي شود و اگر هم نيايد كه از استخر و مظهر قنات هم خارج نميشود .

سيزلر ساغ اولون

/ 0 نظر / 14 بازدید