پيشنهاد

پيشنهاد :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به مديريت محترم موزة آب پيشنهاد ميشود نسبت به موضوع تغذيه مصنوعي در ادوار قديمي عنايت نموده و با اعزام كارشناسان باسابقه و متخصص در امر آبياري ايران باستان در مورد سوابق پروژة تغذيه مصنوعي كميجان  بررسيهاي لازم را بعمل آورند .

 

با تقدير و تشكر و آرزوي توفيق بيشتر  

 محمد كميجاني

كارشناس منابع آب

سيزلر ساغ اولون

/ 0 نظر / 13 بازدید